Oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum

PONIEDZIAŁEK
Nazwa zajęć Godzina Klasa/zespół

Budynek

Chwiram/
Lubno

Osoba prowadząca
Przygotowanie do konkursu z biologii 14.15-15.45 Chętni uczniowie Chwiram M. Kowalczyk
Zajęcia uzupełniające braki z języka polskiego 11.35-12.20 klasa Ie Lubno M. Gruchała
Koło polonistyczne 13.55-14.40 klasa IIe Lubno M. Gruchała
Zajęcia uzupełniające braki z języka niemieckiego 10.30-11.15 klasa Id (grupa) Chwiram K. Prokopowicz
Zajęcia uzupełniające braki z matematyki 11.35-12.20 klasa IIb Chwiram B. Stolarek
Zajęcia uzupełniające braki z chemii i biologii 13.55-14.40 chętni uczniowie Lubno
 1. Kozłowska-Oleksińska
Praca z uczniem zdolnym -przygotowanie do konkursu z języka polskiego 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram M. Wrzochal
Zajęcia dla uczniów z dysleksją 14.15-15.00 uczniowie z dysleksją Chwiram J. Stemler
Zajęcia z pedagogiem 07.50-08.35 klasa Ic (grupa) Chwiram M. Godlewska
Zajęcia z pedagogiem 08.40-09.25 klasa Ia (grupa) Chwiram M. Godlewska
Zajęcia z pedagogiem 11.35-12.20 klasa Ie Lubno G. Gontarz
Zajęcia z pedagogiem 13.05-13.50 klasa IIf Lubno G. Gontarz
Zajęcia biblioteczne 13.25-14.10 klasa IIb Chwiram J. Stemler
Zajęcia uzupełniające braki z geografii 11.35-12.20 klasa Ib (grupa) Chwiram A. Siwek
Koło matematyczne co drugi poniedziałek
14.15-15.45
chętni uczniowie z klas II i III Chwiram M. Kwaśniewski
Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki; konsultacje 13.25-14.10 klasa Ib Chwiram M. Kubowicz
Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego 12.35-13.20 Klasa IIId Chwiram
 1. Malec
WTOREK
Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii 07.50-08.35 klasa Ib Chwiram M. Kowalczyk
Przygotowanie do egzaminu z historii 11.35-12.20 klasa IIIc Chwiram P. Wojtanek
Edukacja filmowa co drugi wtorek
14.15-15.45
klasa Ib Chwiram P. Wojtanek
Zajęcia uzupełniające braki z chemii 07.50-08.35 klasa IId (grupa) Chwiram
 1. Kozłowska-Oleksińska
Przygotowanie do konkursu z języka angielskiego 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram J. Gruszka
Robotyka 14.15-15.45 klasa Ia, IIa, IIIa (grupa) Chwiram
 1. Zajączkowski
Koło historyczne wtorek co drugi tydzień
14.15-15.45
chętni uczniowie Chwiram
 1. Hubar
Koło plastyczno-techniczne wtorek dwa razy w miesiącu/14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Gradek
Zajęcia dla uczniów z dysleksją 13.55-14.40

uczniowie z dysleksją

Lubno
 1. Stemler
Zajęcia z pedagogiem 12.35-13.20 klasa IIIc (grupa) Chwiram M. Godlewska
Zajęcia biblioteczne 12.15-13.00 klasa If Lubno
 1. Stemler
Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego co drugi wtorek
14.15-15.45
uczniowie z klas IIIa i IIIb Chwiram
 1. Pietraszkiweicz
Język angielski co drugi wtorek
14.15-15.45
klasa IIIb Chwiram
 1. Pietraszkiweicz
Koło matematyczne co drugi wtorek
14.15-15.45
chętni uczniowie z klas I Chwiram
 1. Kwaśniewski
Zajęcia uzupełniające braki z matematyki 13.25-14.10 klasa Ib (grupa) Chwiram
 1. Mamczarz
Koło fizyczne co drugi wtorek14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram A.Mamczarz
Konsultacje z fizyki co drugi wtorek/8h chętni uczniowie Lubno
 1. Żarnowska
Koło teatralno - kabaretowe

13.55-14.40

chętni uczniowie Lubno K. Jakubowska-Koza
 1. Monicka
Zajęcia uzupełniające braki w języka polskiego 08.40-09.25

klasa IId

Chwiram
 1. Malec
ŚRODA
Koło biologiczne raz w miesiącu oraz wg potrzeb)/ 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Kowalczyk
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego 07.50-08.35 klasa IIb (grupa) Chwiram
 1. Dalecka
Piłka nożna 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Mróz
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 07.50-08.35 klasa IIc (grupa) Chwiram
 1. Stolarek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

13.55-14.40

klasa IIe (grupa) Lubno
 1. Brzeczko
Zajęcia uzupełniające braki z matematyki 13.05-13.50 Klasa IIIe Lubno
 1. Brzeczko
Praca z uczniem zdolnym -przygotowanie do konkursu z języka polskiego 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Wrzochal
Konwersatoria środa co drugi tydzień
14.15-15.45
klasa Ib (grupa) Chwiram
 1. Gruszka
Zajęcia rozwijające zainteresowania „Młody Praktyk” środa co drugi tydzień
14.15-15.45
klasa IIId (grupa) Chwiram
 1. Hubar
Zajęcia uzupełniające braki z historii 08.40-09.25 klasa IIIb (grupa) Chwiram
 1. Hubar
Zajęcia biblioteczne 13.25-14.10 klasa Ia Chwiram
 1. Stemler
Koło szachowe 14.15-15.30 chętni uczniowie Chwiram
 1. Malec
Przygotowanie do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym środa co drugi tydzień
14.15-15.45
chętni uczniowie z klas trzecich Chwiram
 1. Prokopowicz
Koło chemiczne raz w miesiącu, 14.15- 15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Kurczewska
Praca z uczniem zdolnym - chemia 14.45-15.45 (z wyjątkiem tygodnia, kiedy jest koło chemiczne) chętni uczniowie Chwiram
 1. Kurczewska
Praca z uczniem zdolnym - geografia

13.55-14.40

chętni uczniowie Lubno
 1. Jakubowska-Koza
Koło języka angielskiego

13.55-14.40

chętni uczniowie Lubno
 1. Zacharczuk
CZWARTEK
Przygotowanie do konkursu z biologii 14.15-15.45 Chętni uczniowie Chwiram
 1. Kowalczyk
Koło dziennikarskie

13.55-14.40

chętni uczniowie Lubno
 1. Gruchała
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego 12.35-13.20 klasa Ib (grupa) Chwiram
 1. Dalecka
Zajęcia sportowo turystyczne 13.55-14.40 klasa IIe Lubno M. Porębiak
 1. Prendecka
Zajęcia uzupełniające braki z chemii 12.35-13.20 klasa IId (grupa) Chwiram
 1. Kozłowska-Oleksińska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

13.55-14.40

klasa IIf (grupa) Lubno
 1. Brzeczko
Przygotowanie do konkursu z języka angielskiego 14.15-15.45

chętni uczniowie

Chwiram
 1. Gruszka
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego 13.25-14.10 klasa IIIa (grupa) Chwiram
 1. Gruszka
Robotyka 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Zajączkowski
Przygotowanie do konkursów historycznych 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Hubar
Zajęcia rozwijające zainteresowania z historii 13.25-14.10 klasa Ia (grupa) Chwiram
 1. Hubar
Przygotowanie do egzaminu z matematyki 13.25-14.10 klasa IIIc (grupa) Chwiram
 1. Kwaśniewski
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki 13.25-14.10

klasa IIIc

(grupa)

Chwiram
 1. Kubowicz
Przygotowanie do egzaminu z języka niemieckiego czwartek co drugi tydzień
13.55-14.40
klasa IIIe Lubno
 1. Jakubowska-Koza
Zajęcia uzupełniające braki z języka niemieckiego czwartek  co drugi tydzień
13.55-14.40
chętni uczniowie Lubno
 1. Jakubowska-Koza
Koło muzyczne czwartek  co drugi tydzień
13.55-14.40
chętni uczniowie Lubno
 1. Monicka
Pierwsza pomoc czwartek  co drugi tydzień
13.55-14.40
chętni uczniowie Lubno
 1. Monicka
Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego

13.55-14.40

klasa IIIe Lubno
 1. Zacharczuk
Zajęcia z pedagogiem 12.35-13.20 klasa Ic, Id (grupa) Chwiram M. Godlewska
PIĄTEK
Zajęcia rozwijające zainteresowania 13.25-14.10 klasa IIb Chwiram
 1. Kowalczyk
Zajęcia uzupełniające braki z historii 08.40-09.25 klasa Id Chwiram
 1. Wojtanek
Przygotowanie do konkursu z historii 14.15-15.45 chętni uczniowie Chwiram
 1. Wojtanek
Zajęcia sportowo turystyczne

13.55-14.40

klasa Ie Lubno M. Porębiak
 1. Prendecka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

13.55-14.40

klasa IIIf (grupa) Lubno
 1. Brzeczko
Zajęcia rozwijające zainteresowania 07.50-08.35 klasa IIId (grupa) Chwiram
 1. Gradek
Zajęcia rozwijające zainteresowania 13.05-13.50 klasa If Lubno
 1. Szatkowska
Zajęcia rozwijające zainteresowania

13.55-14.40

chętni uczniowie Lubno
 1. Szatkowska
Rozwijanie zainteresowań uczniów chemią 13.25-14.10 IIB Chwiram
 1. Kurczewska
Koło Miłośników Języków 13.55-15.25
raz w miesiącu
chętni uczniowie Lubno K. Jakubowska-Koza
 1. Zacharczuk
Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego 13.05-13.50 klasa IIIf Lubno O. Zacharczuk
POZOSTAŁE ZAJĘCIA
Piłka nożna wg odrębnego harmonogramu ustalonego z uczniami chętni uczniowie Lubno M. Porębiak
Zajęcia sportowo- turystyczne wg odrębnego harmonogramu ustalonego z uczniami klasa IIIe Lubno

M. Porębiak

A. Prendecka

Kabaret „Mariolka” wg odrębnego harmonogramu ustalonego z uczniami chętni uczniowie Chwiram M. Wrzochal
Robotyka sobota wg harmonogramu ustalonego z uczniami
10.00-15.00

klasa Ia, IIa,IIb Przygotowanie do konkursów z robotyki

(grupa)

Chwiram
 1. Zajączkowski
Wolontariat wg odrębnego harmonogramu ustalonego z uczniami chętni uczniowie Chwiram, Lubno M. Godlewska

baner na www 2