Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/18

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 04 września 2017 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.
 3. Termin zakończenia I semestru – 12 stycznia 2018 r.
 4. Ferie zimowe  - 15-28 stycznia  2018 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 19,20,21 kwietnia 2018 r.
 7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
 8. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 9. Terminy dodatkowych dni wolnych  w szkole zostaną ustalone do 30. 09. 2017 r. w porozumieniu z radą rodziców i SU.
 10. Terminy dni wolnych od nauki:
 • 3 dni – egzamin zewnętrzny
 • 2 dni –czwartek i piątek po 1 listopada (2, 3 listopada)
 • 2 dni – środa 2maja i piątek 4 maja
 • 1 dzień – piątek po Bożym Ciele (1 czerwca)

baner na www 2