Informacja dotycząca korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. W roku szkolnym 2017/2018 obiady dowożone są ze Spółdzielni Socjalnej „Ogród Smaków” w Wałczu Drugim, w formie posiłku jednodaniowego. Wydawane są:

  • dla uczniów klas I-VII oraz II-III (oddział gimnazjalny) w czasie dużej przerwy, tj. o godz.11.15 – 11.35,

Cena obiadu dla ucznia – 4,76 zł brutto


Zasady korzystania ze stołówki:

  • posiłki wykupuje się na cały miesiąc, a w sporadycznych przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem zgłoszonym telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 11.00,
  • zwroty za obiady przysługują w przypadku zgłoszonej w sekretariacie szkoły nieobecności ucznia, jeżeli ten fakt zostanie zgłoszony przynajmniej na dzień wcześniej do godziny 11.00,
  • nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

baner na www 2